POSLANEC
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

... Fotogalerie

Jan Birke v roli průvodce v rámci akce "Do pevnosti se starostou", jejímž cílem je další propagace předválečného československého opevnění na Dobrošově, které je významnou stavební i historickou památkou s nadregionálním přesahem."

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Tel: 731 628 305
© 2013 Jan Birke
info@janbirke.cz