POSLANEC
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Jan Birke převzal hasičské vyznamenání …


V neděli 8. května 2016 u příležitiosti Dne kraje a za účasti představitelů všech složek Integrovaného záchranného systému převzal starosta Náchoda Jan Birke záslužnou medaili Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje za práci pro rozvoj hasičského hnutí Královéhradeckého kraje.

“Hasičů, jak profesionálních, tak dobrovolných a jejich práce, si nesmírně vážím, je pro mě tedy opravdu velkou ctí být nositelem tohoto vyznamenání,” uvedl Jan Birke.
D11 je pro Královéhradecký kraj prioritou číslo jedna …


O kauze posuzování vlivů na životní prostředí u dopravních staveb, tzv. EIA, toho bylo v uplynulém týdnu řečeno i napsáno mnoho. Po léta neřešeným problémem se zabývali poslanci na mimořádné schůzi, intenzivně ho řeší vláda. Pominu hledání konkrétního viníka, obviňování toho či onoho za liknavost, či pře o výši objemu ohrožených investic v řádech miliard korun.

Co je v tuto chvíli podstatné, je pokusit se vyjednat s Evropskou komisí maximum možného. Tedy možnost stavět tolik potřebnou páteřní síť komunikací v naší zemi. V první řadě půjde o vyjednání výjimky pro vybraných 11 akcí.

Pro mě jako starostu třetího největšího města v Královéhradeckém kraji, tedy v regionu, jehož rozvoj je na výstavbě dopravní infrastruktury životně závislý, je prioritou pokračování dostavby dálnice D11. Zařazení právě úseku D11 Hradec Králové-Smiřice mezi 11 významných dopravních staveb, jejichž dokončení by nemělo být ohroženo, je pro občany Královéhradeckého kraje určitě dobrou zprávou v kontextu těch nepříznivých na téma EIA.
Starosta diskutoval s náměstkem ministryně pro místní rozvoj
o veřejných zakázkách …


V pátek 8. dubna 2016 diskutoval starosta Jan Birke s náměstkem ministryně pro místní rozvoj JUDr. Janem Blechou.

"Vzhledem k tomu, že jsem byl zpravodajem nově přijatého zákona, a jako starosta mnohdy vnímám úskalí nově přijímaných zákonů v praxi, přivítal jsem jeho osobní návštěvu na náchodské radnici a seznámil jsem ho s mnoha připomínkami svých kolegů”, uvedl starosta a dodal: "Takhle by měla vypadat zákonodárnost v praxi. Díky přímé zpětné vazbě, jak fungují konkrétní zákony a nařízení ve městech a obcích, se pak můžeme vyvarovat zbytečných chyb."
Sněmovna schválila nový zákon o zadávání veřejných zakázek

9. března 2016

Poslanci dnes ve třetím čtení schválili vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Sociální demokracie tak plní další bod ze svého volebního programu, ve kterém se zavázala připravit nový zákon o veřejných zakázkách, který bude reflektovat trendy zadávání v Evropské unii, sladí požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele. Tento závazek voličům ČSSD prosadila i do programového prohlášení vlády.

„Na tento zákon čekají naše obce, města a kraje; starostové a hejtmani od něj očekávají zjednodušení nynějšího systému zadávání veřejných zakázek, který zavedla Nečasova vláda v roce 2012,“ upozornil Jan Birke, člen sněmovního Hospodářského výboru. Nová norma přináší zadavatelům větší pravomoci, obsahuje mnohem méně ustanovení, která přímo něco přikazují. Zadavatelé tak budou mít mnohem více možností, ale současně také větší odpovědnost za své jednání.

Novela reaguje na unijní směrnici, kterou schválil Evropský parlament 15. ledna 2014 a v platnost vstoupila 18. dubna téhož roku. Od tohoto data měly všechny členské státy Evropské unie 24 měsíců na provedení nových pravidel do své legislativy.

„Již v březnu 2014 zasedlo na ministerstvu pro místní rozvoj odborné kolegium ministryně pro přípravu novely s implementací nových evropských pravidel. Nechci v žádném případě zlehčovat náročnost přípravy tohoto důležitého zákona. Ovšem je pravdou, že když loni v červnu ministerstvo předložilo návrh zákona Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí, obsahoval tři tisíce připomínek a musel být vrácen k přepracování,“ upozornil Jan Birke.

Nový zákon do Poslanecké sněmovny nakonec dorazil v závěru října loňského roku s tím, že její projednávání mohlo začít až na listopadové schůzi. „Je škoda, že se při přípravě této důležité normy promeškalo tolik času. Lhůta požadovaného termínu implementace je spojena s ohrožením čerpání evropských dotací. Sociální demokracie udělala maximum pro to, aby novela zákona byla schválena v Poslanecké sněmovně co nejdříve,“ dodal Jan Birke.


https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/snemovna-schvalila-novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek/

Ministr vnitra Milan Chovanec navštívil Náchod…


Ministr vnitra České republiky Milan Chovanec zavítal v rámci své návštěvy Královéhradeckého kraje mino jiné také do Náchoda. Jeho první zastávkou byla budova územního odboru Policie ČR, poté se setkal v obřadní síni náchodské radnice s představiteli města, radními a zastupiteli. Ministra vnitra doprovázel policejní prezident Tomáš Tuhý, krajský policejní ředitel Martin Červíček, další představitelé Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke. Společně s ním se pak ministr Chovanec zúčastnil v městském divadle více než hodinové debaty s občany na aktuální téma migrace.
Na post hejtmana kandidovat nebudu ...

Před pár dny mě moje zdraví, v letošním roce již podruhé, vyslalo varovný signál. A já ho tentokrát nemohu přejít bez toho, aniž bych učinil zásadní rozhodnutí.

S veškerou vážností a především zodpovědností vůči voličům i své rodině proto nebudu v nadcházejících krajských volbách, které se uskuteční na podzim příštího roku, usilovat o post hejtmana Královéhradeckého kraje.

Přesto, že jsem tuto možnost zvažoval a již několik týdnů jsem "s jistotou" označován za lídra kandidátky ČSSD, musel jsem s ohledem na své zdraví, které je pro každého z nás tím nejcennějším bohatstvím, a současně pracovní vytížení coby starosta a poslanec, své rozhodnutí znovu zodpovědně zvážit.

Protože jsem zvyklý všechno co dělám, dělat opravdu naplno, bylo by ode mě v současné chvíli velmi nezodpovědné usilovat o křeslo hejtmana. Být poslancem a zároveň starostou třetího největšího města v kraji je prací na plný úvazek. K tomu potřebuji pevné zdraví a o to teď musím pečovat především. Mám před sebou ještě tři roky práce pro občany Náchoda, kteří mi před rokem dali velkou důvěru. Své síly proto budu napínat na rozdělanou práci a projekty ve městě, které mám rád, a na práci v poslanecké sněmovně.

Vážím si pochopení i podpory, které se mi dostává.Odkaz Josefa Krapky Náchodského
připomíná revitalizovaný památník na Pavlišově ...

V Náchodě - Pavlišově byl 13. října slavnostně otevřen revitalizovaný památník Josefa Krapky - Náchodského. Básník, novinář, spisovatel a politik Josef Krapka - Náchodský se narodil v roce 1862 právě na Pavlišově a v 80. letech minulého století byl na místě jeho rodného domku zbudován památník. Současná revitalizace památníku spočívala především v dotvoření okolí památníku do parkové úpravy a zvýšení jeho informační hodnoty. Své umístění zde našla originální informační tabule doplněná o stručné cizojazyčné mutace. Slavnostní ceremonie se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke, místostarosta Náchoda Tomáš Šubert, náchodský radní Mirek Brát, člen rady statutárního města Prostějov Josef Augustin, ekonomický ředitel společnosti WIKOV Jaroslav Vít, obchodní ředitel společnosti WIKOV Josef Kašpar a další hosté. Kromě slavnostních projevů zazněly v průběhu ceremonie ukázky veršů i prózy Josefa Krapky Náchodského a v neposlední řadě i citace z textu Památce přítele autora Josefa Svatopluka Machara, který tento literát věnoval památce Josefa Krapky Náchodského. Uměleckého přednesu a recitace se úspěšně zhostili studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě.

„Naším cílem bylo prostřednictvím revitalizace proměnit památník na místo zastavení na kulturní a historické trase Náchodskem. Velmi mě potěšila široká podpora, které se projektu revitalizace dostalo od soukromých osob a institucí. Více než 50% procent nákladů na revitalizaci se podařilo shromáždit ze zdrojů vně náchodské městské pokladny. Areál památníku se nyní proměnil v kultivovaný společenský prostor, kde nechybí originální lavička a další mobiliář. Virtuální reflexí památníku je stručná webová prezentace, která dokumentuje vznik vize proměny celého místa, průběh stavebních prací, detailněji přibližuje osobnost Josefa Krapky - Náchodského i prostřednictvím historických fotografií a dalších dokumentů. Odkaz na prezentaci naleznete na úvodní straně náchodského městského webu - odkaz má podobu samostatného baneru, na kterém je umístěna mědirytina portrétu Josefa Krapky od náchodského akademického malíře Jiřího Kodyma. Prezentaci lze spustit i prostřednictvím tzv. QR kódu na info tabuli u památníku. Samostatná adresa prezentace je www.krapka.mestonachod.cz", vysvětluje radní Mirek Brát, který je jedním z hlavních iniciátorů proměny Krapkova památníku do aktuální podoby.

"Těší mě, že se díky tomuto nápadu podařilo připomenout dalšího významného náchodského rodáka a současně zkrášlit část příměstské části Náchoda. A to nejen pro obyvatele Pavlišova, ale i návštěvníky, kteří zavítají na nedalekou rozhlednu a mohou u památníku J. Krapky nyní najít příjemné místo k zastavení", dodal náchodský starosta Jan Birke.

Revitalizace památníku Josefa Krapky Náchodského na Pavlišově proběhla s finanční podporou těchto subjektů a osob:
Město Náchod, Královéhradecký kraj, Martin Wichterle (předseda představenstva WIKOV industry a pravnuk Josefa Krapky Náchodského), Město Prostějov, Jan Hamáček - předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Jan Birke - starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR, Miroslav Poche - člen Evropského parlamentu, Mirek Brát - člen náchodské městské rady.
Zobrazit fotogalerii

Starosta Jan Birke převzal na Sněžce
polské státní vyznamenání ...

V úterý 15. září 2015 převzal náchodský starosta Jan Birke z rukou polské velvyslankyně J. E. Grazyny Bernatovicz na nejvyšším místě České republiky, Sněžce, polské státní vyznamenání za rozvoj česko-polské spolupráce - Kříž Kawalerski.

"Jsem velmi hrdý na toto ocenění udělené prezidentem Polské republiky, o to víc však na to, že mohu být u něčeho, co opravdu funguje, a tím česko-polská spolupráce rozhodně je. Sám mám dnes mezi polskými kolegy nejen partnery "pro práci", ale i velmi dobré přátele", uvedl starosta.

Přeshraniční spolupráce s polskými kolegy získala na Sněžce nový rozměr. Vznik Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, jehož základní dokumenty byly v úterý 15. 9. na Sněžce všemi partnery slavnostně podepsány (kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Liberecký, Dolnoslezské vojvodství a české i polské části Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa) přináší novou možnost uskutečňování další přeshraniční regionální spolupráce. Ta by se měla zaměřit především na dopravní infrastrukturu, oblast vzdělávání, bezpečnosti, ale i prosazování zájmů regionů na vládní úrovni. „Tato právní forma představuje novinku v tom smyslu, že seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států nevyžaduje podepsání mezinárodní dohody a nemusí být ani ratifikováno v národních parlamentech,“ doplnil královéhradecký hejtman Franc.

Královéhradecký kraj bude mít v nově vzniklém seskupení významnou roli, a to díky nejdelší hranici se sousedním Polskem v délce 208 kilometrů. Na základě toho bude ročně přispívat za českou stranu nejvyšší částkou – 19,9 tisíc eur. V oblasti přeshraniční spolupráce patří Královéhradecký kraj dlouhodobě k jednoznačně nejúspěšnějším žadatelům v rámci česko-polského podporovaného území.
Zobrazit fotogalerii

Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Náchod
a diskutovala s představiteli města o aktuálních problémech ...Ve čtvrtek 3. září 2015 navštívila město Náchod ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Ministryni přivítal starosta města Jan Birke a společně s tajemnicí městského úřadu Hanou Mílovou a vedoucím odboru sociálních věcí a školství Pavlem Schumou během její krátké zastávky v Náchodě diskutovali o aktuálních tématech týkajících se právě jejího resortu. Prvním z témat byl tzv. institut veřejně prospěšných prací. Město Náchod je totiž jedním z měst, které má s využitím veřejně prospěšných prací (VPP) potažmo veřejné služby bohaté praktické zkušenosti. K možnosti využít veřejné služby se město připojilo již v roce 2010 a do roku 2012 tak zajistilo práci na úklidu města celkem 96 nezaměstnaným, kteří dlouhodobě pobírali sociální dávky.
"Po zrušení veřejné služby jsme využili možnost vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a umožnili zaměstnat v sezóně až 50 uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce v Náchodě. Celkem jsme od roku 2013 takto zaměstnali přibližně 75 obtížně zaměstnatelných občanů a na čistotě a úklidu města je to opravdu hodně vidět", upřesnil během rozhovoru starosta Jan Birke a poznamenal, že Náchod se tak dnes může právem pyšnit velmi nízkou nezaměstnaností v porovnání s jinými regiony.

Ta se aktuálně pohybuje kolem 4,5 %, což je nepochybně důsledek zapojení města do aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměstnance v režimu VPP město využívá také v rámci svých příspěvkových organizací a vytvořilo i několik stálých pracovních míst, ve kterých našli uplatnění osvědčení pracovníci. Společně se všichni shodli, že institut veřejné služby by bylo vhodné znovu obnovit, ovšem s úpravou, která by zamezila diskriminaci některý osob (např. lidé starší 55 let).

Dalším diskutovaným tématem byla problematika rostoucího počtu trvalých pobytů na radnici. Nyní je k trvalému pobytu na náchodské radnici přihlášeno téměř 800 osob.

"Trápí nás i stále se zvyšující počet přistěhovaných občanů, mnohdy právě těch tzv. nepřizpůsobivých, kteří získávají trvalé pobyty v bytech soukromých vlastníků", podotkl starosta. Město nemá možnost tuto problematiku žádným způsobem ovlivňovat, protože v momentě, kdy tito lidé přijdou na evidenci obyvatel s nájemní smlouvou, trvalý pobyt získají.

"To příliš nekoresponduje s naší snahou, aby osoby, které nedodržují pravidla, byly ubytovány v městských bytech. Naopak se je zavedením jasných pravidel snažíme přimět k plnění povinností. Bohužel stále častěji se objevují v bytech soukromých vlastníků, protože v souvislosti s poskytováním doplatku na bydlení, se to jednoduše vyplatí. Pro žádné město však není žádoucí podporovat přistěhování osob, které následně nedodržují žádná pravidla, vytvářejí dluhy, neplatí místní poplatky (např. za odpady, pokuty za přestupky, atd.) a jsou dlouhodobě závislí na systému sociálních dávek", uvedl starosta.

Ministryně Michaela Marksová během diskuze zmínila, že právě na toto téma již navrhovala zavedení nezbytné regulace a vyvinula iniciativu k meziresortnímu řešení. "Problematika úzce souvisejících trvalých pobytů je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR. Budu rovněž prosazovat znovuzavedení hygienických limitů pro byty, což je na Ministerstvu zdravotnictví. Proto je třeba vyvolat diskuzi i mezi resorty. Za resort MPSV jsme teď navrhli novelu týkající se doplatku na bydlení, aby byla zachována možnost obecního úřadu vyjádřit se k osobě, která o doplatek žádá, a aby tuto dávku dostávali jen ti, kteří k obci mají vztah. Musíme už konečně zabránit spekulantům, aby se jim vyplatilo sestěhovávat sociálně nejslabší do svých soukromých nemovitostí bez ohledu na to, zda s tím obec souhlasí či nikoli", uvedla v závěru své návštěvy Náchoda ministryně M. Marksová.


Zobrazit fotogalerii

Se starostou do pevnosti ...V sobotu 29. srpna 2015 přivítal starosta Jan Birke v pevnosti Dobrošov desítky návštěvníků. Na pár chvil si tak vyzkoušel roli průvodce v této velmi zajímavé expozici Regionálního muzea Náchod. V letošním roce převzal pevnost od Armády ČR do svého majetku Královéhradecký kraj. Společně s ním připravuje Město Náchod rozvoj této dělostřelecké tvrze, která je už dnes právem jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v našem regionu.
"Dnešní akce "Se starostou do pevnosti" má za cíl přilákat na Dobrošov turisty a i přesto, že nás tady čeká ještě mnoho práce, poukázat na turisticky velmi zajímavou lokalitu, kterou stojí za to navštívit. Právě převod majetku do rukou Královéhradeckého kraje nám v letošním roce otevřel možnosti, jak pevnost zatraktivnit a zlepšit pro návštěvníky i její okolí", uvedl během prohlídky starosta Jan Birke.
Poděkování patří všem milým průvodcům a správci pevnosti, kteří se s láskou o pevnost a její návštěvníky denně starají. Všem, kteří se do pevnosti Dobrošov a jejího podzemí teprve chystají, návštěvu vřele doporučujeme, rozhodně je tu hodně k vidění!


Zobrazit fotogalerii

Delegace sociálních demokratů z Náchodska navštívila
na pozvání Jana Birke Poslaneckou sněmovnu PČR ...Delegace sociálních demokratů z Náchodska navštívila na pozvání Jana Birke Poslaneckou sněmovnu PČR. Předseda MO ČSSD Náchod Mirek Brát k tomu poznamenal:
"Myslím, že je velmi přínosné, aby členové základních organizací ČSSD viděli místa, kde se tvoří reálná vrcholná politika, jakým způsobem a kde pracují naši poslanci, seznámili se přímo v parlamentních prostorách s pravidly práce poslaneckého klubu ČSSD atd. Právě na půdě českého parlamentu dostávají vize, s nimiž pracuje Česká strana sociálně demokratická, svoji konkrétní podobu při tvorbě zákonů a dalších právních kodifikací určujících směřování české společnosti. Věřím, že naši členové ocenili při návštěvě parlamentu také nesporného historického i architektonického genia loci celého místa, které je jedním ze základních kamenů, na kterých stojí česká státnost a náš demokratický parlamentní systém soutěže politických stran."


Zobrazit fotogalerii

Země za "Velkou zdí",
co kdysi ohromila i Marko Pola ...První zeměpisné dílo o východní Asii vzniklo v Evropě na sklonku 13. století. Ano, správně tušíte, že to byla slavná kniha Milion benátského kupce Marko Pola. Před Evropany se tehdy objevil obraz daleké, obrovské země, která udivovala kulturou a bohatstvím. A Čína přitahuje Evropany i nyní ve 21. století. Je to samozřejmě jiná Čína, než jakou ji viděl Marko Polo. Stala se z ní moderní velmoc, která přijala odpovědnost při spoluutváření podoby současného globalizovaného světa.


Zobrazit celý článek (jpg)

Když se chce, všechno jde.
I práce do večera na českých silnicích...V Náchodě se podařilo docílit toho, co je v některých evropských státech zcela běžné a na českých dopravních stavbách je jinak velkou výjimkou. Vedení náchodské radnice se v případě rekonstrukce křižovatky u Slávie v centru města na mezinárodní silnici I/33 podařilo s investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic – Správa Hradec Králové, dohodnout, že stavbaři zde mají pracovní dobu od rána od 6.00 až do večera do 22.00 hodin.


Zobrazit celý článek

První úspěšná vlaštovka česko-čínské spolupráce přináší desítky pracovních míst na Náchodsku ...Dává práci stovkám lidí na Náchodsku a jistotu zázemí mnoha jejich rodinám, je také jednou z nejpříkladnější spolupráce mezi Českou republikou a Čínou. Společnost Saar Gummi Czech, která má výrobní závody v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí na Náchodsku, je i první a velmi úspěšnou vlaštovkou spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a jeho partnerským čínským velkoměstem Chongqing. Právě delegace z tohoto čínského města navštívila Královéhradecký kraj v neděli 29. března, aby jednala o dalším rozšíření spolupráce.


Zobrazit celý článek

Doprava v regionu ...Aktuálnímu tématu dopravy v regionu bylo věnováno setkání starostů a představitelů měst Náchodska se zástupci podnikatelské sféry, které v pátek 6. března uspořádala Hospodářská komora okresu Náchod v náchodském městském divadle Dr. J. Čížka. Zúčastnil se ho také poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Ten zde pohovořil o aktuálních dopravních stavbách v Náchodě, připravovaných projektech či o spolupráci a součinnosti volených zástupců napříč politickým spektrem v regionu i v kraji co se problémů dopravy týká.


Zobrazit celý článek

Alfou a omegou rozvoje našeho regionu je doprava
a dostatek kvalikovaných pracovníků ...Problémy dopravy v regionu, nedostatek odborných technických profesí, ale i pomoc s exportem na zahraniční trhy řešil poslanec a náchodský starosta Jan Birke s vedením společnosti Wikov MGI a. s., která patří ke klíčovým zaměstnavatelům náchodského regionu. Stalo se tak při jeho návštěvě v závodu společnosti v Hronově v polovině ledna 2015. Jan Birke si během ní též prohlédl výrobní prostory strojírenského podniku. Tato exkurze měla i velmi osobní rovinu, neboť při ní mezi zaměstnanci potkával řadu přátel z Hronova, kde několik let žil a pracoval. A nikomu z nich neváhal stisknout ruku či prohodit s ním pár vět.


Zobrazit celý článek

Historie, která se nás týká ...V letošním roce si svět připomene 70 let od konce druhé světové války, konfliktu, který mírou bezcitnosti a dopadem na civilní obyvatelstvo překonal do té doby platné válečné scénáře. První světová válka se až do roku 1939,kdy začíná nový globální konflikt, nazývala Velkou válkou. Jakoby si lidé nedovedli v roce 1918 představit, že se ještě někdy mohou opakovat hrůzy ze zákopových linií u Verdunu, Galipolli či Haliče. Velká válka z let 1914 - 1918 měla zůstat tou poslední.


Zobrazit celý článek (pdf)

Dopravní řešení v zájmu státu i samospráv ...Historie českých dálnic - to jsou hodně často stránky plné smutného čtení. Nejde jen o problematiku zvlněné dálnice D47, ale četné závady provázejí i aktuální životopisy dálničních tahů D1, D3,D8… Pro mě jako poslance, který je zároveň i starostou okresního města, je důležité, aby v problematice dopravních řešení stát vždy spolupracoval a maximálně komunikoval se samosprávami všech úrovní, od krajských až po samosprávy jednotlivých měst a obcí…


Zobrazit celý článek (pdf)

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích ...

„Slovo? Úmysl? Myšlenka? Plán? Předsevzetí? Rozhodnutí? Úsilí? Houževnatost? Nikoliv! Čin je všechno - jen čin“… řekl prý jednou francouzský politik Gerorges Clemenceau. A mně se takové „zúčtování“ s jen formálními plány a planými úmysly velmi líbí. A na konci roku je to dvojnásob pravdivé… Ať si dáme do nového roku 2015 jakékoli předsevzetí, splňme ho. Šetřme slovy, ať nám zbude více sil na konkrétní činy. A když už dáme sobě či někomu jinému slib do nového roku, splňme ho. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Můj slib jako starosty Náchoda a poslance PSP ČR do roku 2015? Aby se Náchod a celý náš region stal příští rok zase o něco lepším místem k životu, než je tomu dnes!

 

Spokojené Vánoce pro Vás a Vaše rodiny. Úspěšný vstup do roku 2015.


Váš Jan Birke

 

 

Náchodští sociální demokraté navštívili Štrasburk ...

Na pozvání poslance Evropského parlamentu Ing.Mgr. Miroslava Pocheho navštívila francouzský Štrasburk pracovní skupina náchodských sociálních demokratů, která si klade za cíl oživení připomínky na Josefa Krapku – Náchodského, rodáka z Pavlišova (nyní část Náchoda), literáta, básníka a aktivního účastníka formování demokratické levice v mezinárodním evropském kontextu – na přelomu 19. a 20. století.

Pracovní skupina pracuje s laskavou podporou regionální poslanecké kanceláře Jana Birke - poslance PS PČR, starosty Náchoda a Ing.Mgr. Miroslava Pocheho – poslance Evropského parlamentu.

 

 

 

 

 

 

Děkuji za důvěru ...

V pondělí 10. listopadu 2014 se v přednáškovém sále Městského divadla dr. J. Čížka uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva města Náchoda, na kterém všech 27 nově zvolených zastupitelů složilo svůj slib.
Po složení slibu následovala volba starosty a místostarosty – 23 hlasy byl starostou zvolen Jan Birke (ČSSD), do funkce místostarosty byl 19 hlasy zvolen ing. Tomáš Šubert (Patrioti města Náchoda).


Poté následovala volba zbývajících sedmi členů Rady města Náchoda.
V tajné volbě byli členy Rady města Náchoda zvoleni:
Miroslav Brát (ČSSD) - 23 hlasy
Ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD) - 20 hlasů,
Marek Dvorský (ČSSD) - 20 hlasů,
Jiří Maršík (Patrioti města Náchoda) - 18 hlasů,
Ing. Pavla Maršíková (KDU-ČSL) - 20 hlasů,
MUDr. Edita Nováková (KDU-ČSL) - 20 hlasů,
MUDr. Ladislav Tichý (ČSSD) - 22 hlasů.
Záznam z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Náchoda najdete na www.mestonachod.cz .

 

 

Koaliční smlouva v Náchodě podepsána ...

Z výsledků komunálních voleb, které proběhly ve dnech 10. - 11. října 2014, vzešla v Náchodě hned následující den po volbách TROJKOALICE složená ze zástupců ČSSD (13), Patriotů města Náchoda (3) a KDU-ČSL (3). Smlouva o vytvoření koalice tedy mohla být podepsána již v neděli 12. října 2014.

V pátek 7. listopadu 2014 následně všech 19 zastupitelů a dva zástupci vedení KDU-ČSL, kteří se na vzniku smlouvy podíleli, podepsali Smlouvu o koaliční spolupráci. Tato smlouva stanovuje základní cíle, jichž chce trojkoalice dosáhnout v letech 2014–2018.

Naším hlavním cílem je pokračovat v pozitivních proměnách Náchoda a k tomu chceme získat v rámci zastupitelstva širší podporu. Půjde především o prosazení velkých investic, veškerá rozhodnutí pochopitelně budeme činit v zájmu obyvatel Náchoda. Smlouva specifikuje společné cíle členů trojkoalice v celé řadě oblastí. Představitelé trojkoalice se mimo jiné shodují na podpoře výstavby obchvatu Náchoda, znovuobnovení lázeňství, způsobu hospodaření města nebo v otázce odpadového hospodářství.

"V neposlední řadě budeme podporovat rozvoj příměstských částí. Nově bychom se také chtěli zaměřit na podporu středního a učňovského školství, zejména zvýšit zájem studentů o technické obory a tím uvést do většího souladu zájmy zaměstnavatelů v regionu", zdůraznil Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum a náchodský zastupitel za KDU-ČSL.

Společnou podporu má i záměr vytvoření odborného a maximálně profesionalizovaného pracovního týmu pro projekt Evropské město Náchod – Kudowa-Zdrój. Právě díky česko-polské spolupráci se Náchodu v posledních letech daří realizovat mnoho projektů.

"Velmi důležité pro nás bude i v následujících letech maximální využití dotačních titulů z fondů a prostředků EU a dalších možných externích finančních zdrojů včetně rozpočtu Královéhradeckého kraje a státního rozpočtu", uvedl místostarosta Tomáš Šubert a dodal: "Pevně věřím, že i díky těmto finančním prostředkům se nám podaří například rozšířit síť cyklostezek a cyklotras hlavně ve střední části města."

 

 

Komunální volby v Náchodě
Společně s Vámi 42,98 % platných hlasů, 13 mandátů ...

Výsledek komunálních voleb v Náchodě jsem očekával s pokorou a samozřejmě i s nervozitou. Je to zvláštní i těžko popsatelný pocit, když skládáte veřejně účty celému městu. Říkáte si, tuhle cestu jsme ještě mohli opravit, tohle přebujelé křoví volá po řádně ostré kose… Město totiž nikdy není nějaký nehybný celek. Proměňuje se před očima každý den. Nové situace jsou výzvou k jejich řešení. Ale dneska je den „D“. Před čtyřmi lety jsem věděl, že tenhle den přijde. Najednou už to ale není za týden, zítra – je to DNES! Volební místnosti jsou uzavřeny, přicházejí první výsledky. A s nimi i pocit, že to, co jste Náchodě udělali, změnili, zlepšili, že se to povedlo a lidé to oceňují. Děkujeme za Vaši podporu!

První pocit byla velká radost, ten druhý závazek odpovědnosti za dny, které jsou před námi: 4 roky nového mandátu, 1460 dní, pro které chci všem Náchoďanům slíbit, že budou vyplněny prací pro město, které je naším společným domovem. Míra podpory, které se dostalo kandidátce ČSSD v komunálních volbách, byla ohromující. Jsem hrdý na to, že jsem mohl tento tým do komunálních voleb. Děkuji jménem nás všech za projevenou podporu. Budeme pokračovat v proměnách Náchoda v moderní město, které je přívětivé ke všem, kteří na jeho území žijí, pracují i podnikají. Už den po volbách na to máme „jen“, 1459 dní, abychom dokázali, že si Vaši důvěru zasloužíme. Uděláme pro další rozvoj Náchoda vše, co je v našich silách!

 

 

Velký úspěch...

Velký díky vám! Moc si vážím každého vašeho hlasu, díky kterému se nám podařilo získat 13 mandátů v městském zastupitelstvu. Jedeme dál a dál budeme pracovat jako doposud s velkou zodpovědností vůči vám všem. Takováto podpora je pro mě osobně velmi zavazující... Děkuji!

 

 

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček navštívil Náchod, hlavním tématem byla doprava ...

V úterý 7. října odpoledne do Náchoda přijel na mé pozvání předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček.

S místostarostou Tomášem Šubertem jsme se "pochlubili" novým autobusovým terminálem a současně si i posteskli nad konkrétním příkladem doposud nedokončeného převodu majetku Českých drah (ČD) na Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC), v důsledku čehož nemohlo dojít současně s výstavbou terminálu k plánované rekonstrukci nádražní budovy.

V průběhu diskuze na radnici jsem seznámil předsedu sněmovny s aktuálním stavem přípravy obchvatu města a dopravních opatřeních, která ve městě realizujeme, abychom alespoň částečně do doby jeho výstavby, ulehčili dopravě v centru města. O tom, že je výstavba obchvatu pro zmírnění dopravní zátěže obyvatel ve městě nezbytná, už dnes není pochyb. Náchod na něj však čeká již 17 let a doposud nemáme kvůli odvoláním ani územní rozhodnutí. Proto došlo v debatě i na související problematiku zákona o liniových stavbách.

Požádal jsem předsedu sněmovny o pomoc, resp. intervenci, při vyjednávání na vládní úrovni a prosazení přijetí tohoto zákona. Předseda sněmovny Jan Hamáček mi přislíbil, že se osobně bude věnovat nejen transformaci majetku ČD-SŽDC, ale obrátí se také na ministra dopravy kvůli předložení zákona o liniových stavbách a to v co nejkratším termínu.

 

 
 


Tel: 731 628 305
© 2013 Jan Birke